Hurda Makina Fiyatları

28.06.2017 tarihli güncel hurda makina fiyatları aşağıda verilmektedir. Makina fiyatlarında değişikliğe neden olan en önemli etmenler makinanın ihtiva ettiği maden türleri, ağırlığı, parçalanması gerekip gerekmediği, taşınması için vinç gerekliliği gibi unsurlar fiyatların düşmesine neden olabilir. Tabloda görülen fiyatlar ana fabrikaların alım fiyatlarıdır. Bu fabrikalar sadece yüksek tonda alım yaparlar. Bu nedenle daha az ağırlıktaki makinalar için… Read More »

Makina Hurdası Alımı

Kullanım Ömrü Dolmuş Makinalar Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemeler çeşitli geri dönüşüm metotları ile ham madde şekinde yeniden imalat süreçlerine kazandırılmaktadır. Kaynak israflarını önlemenin yanı sıra hayat standartlarını yükseltme çabaları, ortaya çıkan enerji krizleriyle gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanıma müsait olması için yöntemler aramışlar ve geliştirmişlerdir. Uzun yıllar… Read More »